Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Voordat ik reservering uw reservering definitief maak, vraag ik u onderstaande algemene voorwaarden door te lezen:
Wanneer u een reservering maakt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
Wat dient u mee te nemen als u uw dier(en) komt brengen:

Konijn:

Droogvoer.

Vaccinatieboekje of bewijs van vaccinatie konijn. Uw konijn moet rhd1/myxomatose en RHD2 ge├źnt zijn
In geval van medicatie/extra verzorging: de medicatie en een beschrijving van de behandeling die nodig is.

Algemeen, ziekte en overlijden:
Eigenaar en dierenpension komen overeen dat het dierenpension ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het dierenpension.

Bij aankomst in het dierenpension wordt samen met de eigenaar een contract ingevuld en ondertekend.
Als het dier/de dieren binnen 2 weken na het verstrijken van de ophaaldatum niet zijn opgehaald, doet de eigenaar automatisch afstand van de dieren en zullen de rechten als eigenaar automatisch overgedragen worden aan het dierenpension en is de dierenpension vrij om de dieren uit te plaatsen.
Bij ziekte wordt uw dier behandeld. De kosten voor behandeling en/of medicijnen komen voor rekening van de eigenaar. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via het door u opgegeven e-mailadres/SMS/app.
Het spreekt voor zich dat uw dier geen ziekte of aandoening mag hebben die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere dieren. Mocht bij binnenkomst blijken dat uw dier ziek is, dan bestaat de mogelijk dat uw dier geweigerd wordt.

Reservering en betalen:
Uw reservering is pas definitief, na bevestiging van het dierenpension.
Bij een eventueel vroegtijdig ophalen van uw dier(en) is het dierenpension gerechtigd om de pensiongelden voor de gereserveerde dagen te behouden c.q. in rekening te brengen. Er vindt dan geen restitutie plaats. Uitzondering hierop is het overlijden van het dier.
Indien u een reservering ongedaan wilt maken, kan dit kosteloos tot zes weken voor de ingangsdatum. Hierna behoudt het dierenpension het recht de pensionkosten voor 50% van de gereserveerde dagen in rekening te brengen. Als u een reservering heeft staan voor de zomervakantie en wilt deze ongedaan maken kan dit kosteloos tot 6 weken voor de ingangsdatum. Daarna wordt 50% van de gereserveerde dagen in rekening gebracht.

De dag van aankomst en vertrek worden meegerekend in de totaalprijs

 

Mogelijkheden om konijnen te brengen:

Ma t/m vrijdag om 10.00 OF om 19.30

zaterdag tussen 10 en 13u of tussen 14 en 17u

zondag en feestdagen gesloten

 

Graag altijd van tevoren even overleggen wanneer u een konijn wil komen brengen!

De Konijnenherberg ontvangt geen subsidie voor de opvang van konijnen. Al het werk gebeurt op vrijwillige basis. Wij zijn altijd blij met een donatie. Ons rekeningnummer is NL04INGB0007403182 op naam van de Konijnenherberg. KvK 66549671